Online booking
Træning i Randers neuroklinik

Randers Neuroklinik

Er du i den ulykkelige situation, at du har erhvervet dig eller har følger efter en neurologisk sygdom. Er du ramt i nervesystemet og kroppens nervebaner pga. sygdom, traume mod hjernen, rygmarven eller lider du af en muskelsygdom ?

Har du en sygdom, der begrænser dig i at leve det liv du gerne vil og gjorde før sygdommens indtræden. Så kan du nu få professionel hjælp og genoptræning på Klinikken i Toldbodgade 3.

På klinkken i Randers er vi eksperter og har erfaringen i at hjælpe dig tilbage dinsygdom. 

Med os som genoptræningspartner giver du dig selv de bedste forudsætninger for effektivt at genoptræne din funktionsevne og styrke din fysik, så det ikke er din sygdom eller hjerneskade, der styrer din krop, men dig der kontrollere den.

Et samarbejde med os er meget mere end bare træning. Det er en nærværende professionel sparringspartner mod et fælles mål - at du opnår størst mulig uafhængighed og selvbestemmelse over din krop.

 

Hvad er Randers Neuroklinik:

Klinikken er en del af sundhedsvirksomheden Thomsen Fysioterapi & Osteopati i Toldbodgade 3 i Randers. Klinikken råder over den nyeste teknologi inden for rehabilitering og behandling. Vi har optimale faciliteter og alle de relevante træningsredskaber bl.a. lift, Alter G mm lige ved hånden. Klinikken har kapaciteten, erfaringen og dygtigheden til at ændre din sygdom i en positiv retning. 

Vi ønsker at være din faste professionelle samarbejds- og sparringspartner i genoptræningen af din sygdom. Vi ønsker at være et fagligt dygtigt supplement til din evt. øvrige træning, så du samlet set opnår en øget intensitet og fokus i din genoptræning. Vi ønsker også at være dit faste genoptræningssted så vi sammen kan give dig de bedste muligheder for at leve det liv du vil. 

Vores mål på klinikken er at genoptræne dig så godt, at du bliver så selvstændig og uafhængig af andres hjælp som overhovedet muligt. 

Hvem praktiserer på Neuroklinikken:

På klinikken praktiserer et tværfagligt team bestående af ergoterapeut Allan Pedersen og fysioterapeut Dines Andersen. De har begge specialiseret og efteruddannet sig inden for genoptræning og behandling. De har erfaringen i at håndtere personer med forskellige  sygdomme fra både kommunalt som privat regi. 

På klinikken arbejder vi tværfagligt - så genoptræningen og behandlingen bliver så effektiv som muligt. Ved at have både en ergoterapeut og en fysioterapeut i teamet får vores patienter den bedst mulige hjælp under genoptræningen. 

Ergoterapeut Allan Pedersen er klinikkens daglige leder. Han har tidligere praktiseret på en lignende klinik i Hobro. 

Fysioterapeut Dines Andersen har sin erfaring fra bl.a. Skive rehabilitering. 

Allan Dines

Allan Pedersen
Ergoterapeut 

Dines Andersen 
Fysioterapeut 

 

Hvem bruger Neuroklinikken:

På klinikken hjælper vi unge og voksne, som har fysiske udfordringer efter en skade, sygdom i hjernen eller nervesystemet (centralnervesystemet). Vi har ekspertisen og erfaringen i at genoptræne og behandle mennesker, der har behov for genoptræning efter blodprop i hjernen/hjerneblødning ( samlet kaldet apopleksi), sclerose, parkinson, traumatisk hjerneskade, senhjerneskade, neuropati, hjernetumor, cerebral parese og rygmarvsskade. 

Vi vil selvfølgelig helst have dig ind til genoptræning så hurtig som muligt efter du har fået din diagnose, udskrevet fra hospital eller færdiggjort et forløb i kommunalt regi. Jo tidligere du starter genoptræningen jo bedre er dine muligheder for at komme dig. 

Men det er ikke afgørende hvor længe du har levet med dine udfordringer. Om du for nylig er blevet ramt eller det er mange år siden betyder mindre hos os. Vi tager nemlig udgangspunkt i dig og din nuværende situation. Det er nemlig aldrig for sent at starte sin genoptræning og vi vil i langt de fleste tilfælde altid kunne forbedre dit funktionsniveau. 

Omvendt viser vores erfaring og forskningen også, at hvis du ikke får noget relevant genoptræning, at den er mangelfuld eller i værste fald ikke faglig god nok, så vil det betyde en yderligere forringelse af de funktioner der er tilbage. Der vil ikke ske en bedring af de ramte områder og du vil støt og roligt få så stor fysisk svækkelse, at det vil kunne true din livskvalitet. 

Hvilke genoptræningsmuligheder tilbyder vi: 

På klinikken kan du genoptræne i kortere eller længere forløb alt efter dine ønsker og behov. 

Vores genoptræningsprogram er meget fleksibelt skruet sammen, så det sammensættes nøjagtig efter dine ønsker, mål og ressourcer.

Langt de fleste sygdomme er underlagt den vederlagsfri ordning under sygesikringen. Derfor vil du delvist eller helt kunne få betalt din genoptræning hos os. 

 På Neuroklinikken tilbyder vi følgende genoptræningsmuligheder:

1. Intensiv 6 ugers specialiseret genoptræning
2. Overgangstræning fra det intensive forløb
3. 
Supplements træning 
4. 
Vedligeholdede vederlagsfri træning
5. 
Alter G vægtaflastende genoptræning
6. 
Hjemmetræning
7. 
Holdtræning for diagnosebestemt patienter. 

Hvordan bruger man Neuroklinikken:

Genoptræningsforløbet bliver sammensat fuldstændig individuelt ud fra den enkeltes diagnose, handicap, målsætning og fysisk formåen. Genoptræningen og rehabiliteringen/behandling tager udgangspunkt i dig og dine mål. Sammen skræddersyr vi et individuelt genoptræningsforløb, som passer til netop dine ønsker og behov. 

 
Træning med neurologisk team Randers

Supplement til vederlagsfri fysioterapi:

Hvis du har en lidelse er du berettiget til vederlagsfri fysioterapi, så er vi det rigtige valg. For at få vederlagsfri genoptræning kræves det, at du har en henvisning fra egen privatpraktiserende læge eller speciallæge. 

Klinikken arbejder inden for sygesikringen. Derfor kan du få dækket den vedligeholdene og almen genoptrænende del vederlagsfrit. 

Husk på, at der er frit valg ift hvilken klinik du vælger til at varetage din vederlagsfri genoptræning. Det gælder også såfremt du for tiden træner i offentlig regi,  så kan du frit vælge vores klinik som dit primære genoptræningssted. 

Du kan også vælge at bruge os til at supplere din vederlagsfri fysioterapi i andet regi, som eksempelvis kan være på en anden fysioterapeutisk klinik. Det kan være du gerne vil have yderligere hjælp til at træne balance, gangtræning i vores vægtaflastende Alter G gåbånd, specialtræning af arm og hånd eller fordi du har behov for at træne specialiseret flere timer om ugen. 

Nogen vælger også at supplere med os fordi de går til holdtræning på deres normale klinik, men savner den specialiserede individuelle træning, der fokuserer på netop dine særlige behov. 

Supplement til den kommunale rehabilitering/genoptræning:  

Det kan i mange tilfælde give god mening, at få et supplement til den rehabilitering og genoptræning som kommunen tilbyder. Det kan være fordi du har behov for mere genoptræning end det kommunale system har ressourcer og tid til. Eller fordi der er behov for en større specialiseret indsats end de kan tilbyde. Vi ønsker at være dit foretrukne supplement til dit kommunale træningstilbud. Derved kan du øge intensiteten og fokus i din genoptræning med bedre slutresultatet til følge. 

Bedste fysiske rammer på Neuroklinikken:

På klinikken har vi optimale fysiske rammer for specialiseret genoptræning. Klinikken er lettilgængelig med handicapvenlig adgang. Store rolige træningssale, der kan lukkes af for individuel træning uden uro og andre distraherende påvirkninger. Alt i genoptræningsudstyr og ikke mindst det vægtaflastende Alter G gåbånd, som bruges til gangtræning, balance, koordinationstræning mm. 

Genoptræningen foregår i trygge og tillidsfulde rammer.

Praktisk information:

Vi deler adresse med Thomsen Fysioterapi på Toldbodgade 3 i Randers. Klinikken har yderst handicapvenlig adgang og gratis p-pladser lige uden for døren. Der vil altid være hjælpsom og venligt personale til at tage imod dig når du ankommer på klinikken. Der er en kørestol i receptionen, hvis det er nødvendigt, at køre dig rundt på klinikken. Der er endvidere handicap p-pladser tilknyttet klinikken. 

For at komme på klinikken og få specialiseret genoptræning kan du tage kontakt direkte til klinikken. Henvendelsen kan også ske via din læge, kommunen, hospitalsafdeling eller en neurolog. 

 fremgang med neurologisk træning

Priser og finansieringsmuligheder for genoptræning på klinikken: 

Klinikken er underlagt sygesikringen,  og derfor kan visse diagnosegrupper få delvis eller helt vederlagsfri genoptræning via en henvisning fra egen læge eller speciallæge. Dog vil der være tilfælde hvor en vis egenbetaling er påkrævet. Visse  diagnosegrupper er kun delvist vederlagsfri samt visse af vores genoptræningstilbud er ligeledes delvist betalt fra sygesikringen.

Hvis man er medlem af Sygeforsikringen Danmark er der ligeledes tilskud på egenbetalingen. 

1. Forundersøgelse 45 min. Vederlagsfri henvisning kr. 0. Uden henvisning kr. 453,79

2. 6 ugers intensiv specialiseret genoptræning (delvist egenbetaling)  

3. Egenbetaling kr. ca. 28.100   

4. Sundhedsforsikring eller ulykkesforsikring

5.. Tilskud fra Sygeforsikring Danmark                                

6. Genoptræningsplan fra sygehus el rehabiliteringscenter. 

Kontakt os for yderligere information:

Vil du aftale tid til forundersøgelse, har du spørgsmål, brug for yderligere information, eller har behov for at snakke med en af behandlerne fra klinikken, så er du eller dine pårørende altid velkommen til at ringe i klinikken på Tlf.:  8643 3344. 

Det samme gælder, hvis du har behov for at se klinikken rent fysisk og se hvilke rammer vi kan tilbyde til din genoptræning. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Klinikken i Randers og hjælpe dig med at genvinde kontrollen, energien, styrken og livskvaliteten igen. 

På klinikken står vi klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for til at komme videre efter din sygdom. 

Neurologisk behandling og genoptræning Randers, Østjylland og Djursland.