Online booking
Fysio-Klub Randers fysioterapi for sportsklubber

Fysio-Klub Randers

Fysio-Klub er et stærkt produkt fra Thomsen Fysioterapi. Det skaber en solid og tryg alliance mellem de lokale idrætsklubber i Randers, dens medlemmer, trænere, forældre, når der er tale om børn/unge og en stærk fysioterapeutisk samarbejdspartner.

Fysio-klub Randers behandling

Professionel hjælp til idrætsklubber

Det er de færreste idrætsklubber, der har råd til at have en fast behandlerstab eller fysioterapeut tilknyttet deres medlemmer. Det kan vi nu gøre noget ved med en Fysio-Klub aftale. Og den er ganske gratis for klubben.

En Fysio-Klub aftale med Thomsen Fysioterapi i Randers sikrer hurtig professionel hjælp hvis en spiller bliver skadet eller på anden måde er ukampdygtig. Sikrer at spilleren får en hurtig og korrekt diagnose på skaden og at der bliver iværksat en effektiv behandlings- eller genoptræningsplan, så skadesperioden minimeres betydeligt.

Fysio-Klub aftalen er gratis for klubben og giver nogle fantastiske fordele for klubbens medlemmer.

Fysio-klub behandling Randers

Samarbejdsaftalen indeholder bl.a.

  • Adgang til Østjyllands stærkeste team af idrætsfysioterapeuter og osteopater
  • 36% Rabat på første behandling
  • Åben klinik arrangementer flere gange årligt - hvor alle jeres skadede spillere kan komme på klinikken og få undersøgt og vurderet et skadesproblem. Forslag til genoptræning eller en ultralydsscanning. 
  • Rabat på ultralydsscanning. 
  • Ingen tillægsydelser på tape, akupunktur ifm. Alm behandling
  • Gratis online service via vores Facebookside. Så spillere og trænere kan skrive ind og få råd om håndteringen af akutte skader mm, uden for normal åbningstid og weekender.

Gør noget godt for jeres medlemmer. Lav en Fysio-Klub aftale med Thomsen Fysioterapi i Randers.

Kontakt Finn Thomsen på mail Thomsen-fys@mail.dk eller ring 8643 3344.

Fysio-Klubs Idrætsfysioterapeutiske Team        

Finn

Finn Thomsen

Torben Sorgenfrei

Torben Sorgenfrei

Rasmus

Rasmus Juel

Ronni

Ronni Amnitzbøll

 

Når vi kan hjælpe eliten kan vi også hjælpe dig !