Online booking
Thomsen Fysioterapi & Osteopati |Vederlagsfri Fysioterapi

Vederlagsfri behandling

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til nogle specielle patientgrupper med varige lidelser. Hos Thomsen Fysioterapi i Randers har vi mange års erfaring og stor ekspertise i at behandle og træne patienter med varige lidelser, svært fysiske handicaps og progressive kroniske sygdomme.

Hos os prioriterer vi meget højt, at patienten skal føle sig i gode hænder hos fysioterapeuten og på klinikken generelt. Patienten skal føle sig tryg og være fuldstændig bekendt med, at den pågældende fysioterapeut har erfaring i at håndtere netop din diagnose.

Træning med vederlagsfri behandling Randers

Hvem kan 

Du kan få vederlagsfri fysioterapi hvis du har en varig lidelse. Det vil sige at sygesikringen betaler det fulde beløb for din behandling og træning. Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Lidelsen kan også være medfødt eller opstået på et senere tidspunkt i livet. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste over de patienter og diagnoser, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi kan du ringe til Thomsen Fysioterapi på Tlf.:  8643 3344 så kan vi hurtig svare på spørgsmål omkring ordningen. Samt fortælle dig om du hører ind under kriterierne for vederlagsfri fysioterapi. Din egen læge kan også svare på om du hører ind under tilbuddet.

Behandling med vederlagsfri Randers

Hvis du vil have dygtig og erfaren behandling

Vores fokus for din vederlagsfri fysioterapi er at give dig optimale forhold for din behandling og træning. Skabe et trygt og inspirerende miljø omkring dig. Gøre en ultimativ indsats for at forbedre dine funktioner, vedligeholde disse eller forhale forringelse af disse funktioner. Behandlingen vil, alt afhængig af diagnose og patientproblem, kunne bestå af ledmobilisering, massage, manuelle udspændinger, akupunktur mm.

Træningen kan i visse tilfælde være individuel. Men oftest foregår den som holdtræning. Her bliver patienten introduceret til et af vores diagnosespecifikke hold, hvor man i forhold til almentilstand og funktion passer ind. Alt vores træning, individuelt som hold, foregår konstant superviseret af en fysioterapeut. Der bliver lagt stor vægt på balance, stabilitet, styrke, koordinering og generel motion.

Betingelserne for vederlagsfri fysioterapi.

Det er din læge, der ud fra sygesikringens retningslinjer, afgør om du har behov for vederlagsfri fysioterapi. Lægen vil i samarbejde med fysioterapeuten fastlægge om der i ordningen skal indgå individuel behandling, træning på hold eller begge dele. Hvis du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi kan din læge udskrive en henvisning til en klinik der hører ind under ordningen. Thomsen Fysioterapi kan tilbyde vederlagsfri fysioterapi fordi vi arbejder under sygesikringen.


Klinikken har følgende vederlagsfrie og diagnosespecifikke hold:

  • Sclerose
  • Parkinson
  • Leddegigt (reumatoid artrit - psoriasisgigt)
  • Torticollis/Dystoni
  • Hemiplegi (Halvsidig lammelse - Følger efter blodprop og hjerneblødning)
  • Bassintræning


Vederlagsfri fysioterapi kan gives både til voksne og børn, hvis de har en henvisning fra lægen og opfylder en række fastlagte kriterier. Dvs. hvis man har et svært fysisk handicap. Hvis tilstanden er varig. Eller har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom

Du bestemmer selv behandlingssted

Hvis din egen læge har udskrevet en henvisning til vederlagsfri fysioterapi, er det patientens suveræne valg, hvilken klinik de vil benytte. Dog skal det være en fysioterapi klinik der arbejder under sygesikringen. Thomsen Fysioterapi arbejder under sygesikringen og kan derfor tilbyde vederlagsfri behandling og træning. Nogle patienter med en vederlagsfri diagnose har været eller er indlagt på sygehus. De vil i nogle tilfælde få tilbudt, at få behandling og træning i offentligt regi.

Men også her er det patienten selv, der bestemmer om man vil fortsætte behandling/træning i en privat fysioterapiklinik. Hvis du ikke har mulighed for at komme på klinikken eller andet behandlingssted kan du få hjemmebehandling. Dvs. behandling/træning i eget hjem. Også det er vederlagsfrit hvis betingelserne er opfyldt.(se afsnit om hjemmebehandling) Ring for nærmere oplysninger eller bestil en tid på Tlf.:  8643 3344