Online booking
Hjemmebehandling i Randers ved Thomsen fysioterapi

Hjemmebehandling

Hvis du af helbredsmæssige årsager er forhindret i at komme til behandling eller genoptræning på klinik, så tilbyder Thomsen Fysioterapi at udføre behandlingen i dit eget hjem. Vi har et erfarent team på tre mobile fysioterapeuter, der kører ud til private hjem, områdecentre, bo institutioner, specialskoler og hospice i Randers kommune.

Vores erfaring er, at der kan være store fordele og tryghed i at få hjemmebehandling og genoptræning i de næromgivelser man fungere i til dagligt. Vi bestræber os på, at vi ingen ventetid har på hjemmebehandling. Hvis der er brug for akutopstart på behandlingen har vi også mulighed for at honorere det. 

Ring i dag og snak med en af vores mobile fysioterapeuter hvis du har brug for eller har spørgsmål vedr. hjemmebehandling på Tlf.:  8643 3344

Hjemmebehandling ved Thomsen Fys i Randers

Hjemmebehandling - fysioterapeutiske tilbud

Som udgangspunkt kan vores mobile fysioterapeuter tilbyde de samme ydelser i patientens eget hjem som på klinikken på Toldbodgade. Behandlingen består af følgende:

  • Genoptræning/vedligeholdelses-træning
  • Manuel behandling
  • Kontrakturprofylakse og mobilisering af sengeliggende patienter
  • Funktionel træning (træning af gangfunktion, trappetræning, balance, styrke mm.)
  • Massage
  • Behandling af sengeliggende patienter
  • Smertelindring
  • Laserbehandling og akupunktur

Genoptræningen/behandlingen kan udelukkende foregå som hjemmebehandling. Men kan også starte i patientens eget hjem og senere fortsættes på klinikken, hvis dette bliver muligt. Hvis det findes nødvendigt vil behandlingen altid foregå i samarbejde med pårørende, plejepersonale eller andre relevante kontaktpersoner. Derved sikrer vi en professionel behandling under hele forløbet.

Hjemmenehandling i Randers ved Thomsen fys

Hjemmebehandling - gratis eller egenbetaling

Hvis du har brug for fysioterapeutisk hjemmebehandling skal du enten ringe til egen læge eller til Thomsen Fysioterapi i Randers på Tlf.:  8643 3344. Her sidder vores kyndige sekretærer klar til, at besvare eventuelle spørgsmål og fortælle dig hvilke muligheder du har for at få behandling. Henvisning til behandling skal godkendes og udstedes af egen læge.

Langt de fleste af de patienter, der er berettiget til hjemmebehandling falder ind under den vederlagsfrie ordning. Dvs. at behandlingen er gratis. (se afsnit om vederlagsfri fysioterapi). Hvis ikke din diagnose hører ind under den vederlagsfrie ordning betales der almindelige takster for hjemmebehandling jvf. Sygesikringens landsdækkende takster for fysioterapi i hjemmet.

Behandling i hjemmet  - følgende fysioterapeuter:

  • Mette Sloth


Ring til vores mobile fysioterapeuter og få dem ud i dag på Tlf.:  8643 3344