Online booking
Træning i Randers neuroklinik

Hvem kan genoptræne

På denne side kan du se de forskellige diagnoser vi hver dag genoptræner og behandler på klinikken i Randers. Selvom man har den samme lidelse og diagnose er der ikke to mennesker, der skal behandles og genoptrænes ens. På klinikken er vi meget bevidste om, at hver patient skal have deres eget og et præcist individuelle forløb, der er skræddersyet til den enkelte. 

Følgerne efter disse type sygdomme er meget forskellige alt afhængig af hvor skaden sidder. Men symptomerne vil i langt de fleste tilfælde påvirke ens funktionsevne negativt. Det betyder at mange har vanskeligt ved at deltage i hverdagens aktiviteter såvel på arbejde som i hjemmet. 

På Klinikken i Randers prioriterer vi samarbejdet med dine pårørende, egen læge, Kommunale fagpersoner såsom hjemmeplejen, personlig hjælper/terapeut. Det er nemlig en vigtig medspiller i din genoptræning. 

Det specialiserede team på klinikken har erfaringen og specialuddannelsen til at genoptræne patienter med mange forskellige neurologiske lidelser. Så selvom du ikke lige kan finde din specifikke lidelse i det nedenstående, så er det ikke ensbetydende med, at vi ikke kan håndtere genoptræningen. 

Har du spørgsmål omkring vores genoptræning, dine muligheder eller tvivlspørgsmål om hvorvidt vi kan hjælpe dig. Så er du altid velkommen til at kontakte Klinikken på Tlf.:  8643 3344 og få en uforpligtende snak med en fra teamet om netop din sygdom. 

 

Apopleksi genoptræning og rehabilitering: 

Apopleksi dækker over både blodprop og blødning i hjernen. Det går også under navnet slagtilfælde. Fælles for blodprop og hjerneblødning er, at der et område i hjernen, der ikke har fået tilført nok blod og ilt, og derfor er blevet beskadiget. Hvert år rammes 12-14000 danskere af en apopleksi.

 Træn med neuroteam Randers

Når man har pådraget sig en apopleksi stilles der store krav til både rammer og behandlerteam, da det sjældent er samme tilbud, der skal gives til alle. 

Bredden af de handicaps, der er opstået som følge af en apopleksi er stor og kan variere enormt meget i sværhedsgrad. Ofte har det betydet at det fysiske funktionsniveau er lavt eller i visse dele af kroppen helt ophævet. Det er besværliggjort og tidskrævende bare at bevæge sig rundt og kan betyde at man er nødsaget til at bruge kørestol for at være mobil. Nogen kan have vanskeligt ved at kommunikere med omverdenen og bliver let distraheret af uro og for mange mennesker omkring sig. 

Fælles for alle apopleksiramte er, at funktionsniveauet altid kan bedres med specialiseret genoptræning. Og det er uanset hvor du er ramt, hvor gammel du er og hvor længe det er siden. 

Sådan genoptræner vi:

Teamet sørger for at der er ro og fokus omkring genoptræningen, så du kan koncentrere dig. I den individuelle genoptræning bliver du presset i øvelserne så målsætningen nåes, men der tages hele tiden hensyn til din dagsform og daglige formåen. Vi har fokus på at genindlære de tabte funktioner. Forskningen og vores erfaring viser at via intensiv specialiseret genoptræning efter en apopleksi, vil hjernen kunne genindlære, hvis den udfordres og stimuleres korrekt. 

Traumatisk hjerneskade/senhjerneskade -genoptræning & rehabilitering 

Hos Randers Neuroklinik varetager vi genoptræningen af personer, der har pådraget sig en traumatisk hjerneskade - senhjerneskade. Vores team har erfaringen og ekspertisen til at sammensætte en intensiv, kvalificeret og målrettet genoptræning, som er helt afgørende for, at du kan genvinde flest mulige af dine tabte funktioner. 

Rehabiliteringen efter en hjerneskade er bl.a. at få hverdagen til at hænge sammen igen. Det sker bl.a. ved fokuseret genoptræning, der ud over vores team også indbefatter de øvrige faggrupper, der er involveret i den hjerneskadesramte rehabilitering. Klinikken prioriterer altid et tæt samarbejde og dialog med hjemmeplejen, personlige hjælper og andre relevante faggrupper.

Sådan genoptræner vi:

Via en grundig undersøgelse får teamet klarlagt dine fysiske ressourcer, dine mål og tanker med genoptræningen og hvor det gerne skulle føre dig hen. Vi får sammen lagt en fokuseret genoptræningsplan. 

Genoptræningen bliver sammensat individuelt og vil indeholde de genoptræningsredskaber, der skaber bedste og mest effektiv værdi for netop dine problematikker. Genoptræningen vil altid være progredierende, hvilket vil sige at den hele tiden sigter mod at presse dig i øvelserne fra gang til gang. Derved opnår vi en positiv udvikling i din hjerneskade. 

Parkinson - genoptræning & rehabilitering:

Parkinson er en neurologisk sygdom, der påvirker både krop og hjerne. 

Har du en Parkinsons sygdom er der mange faktorer, som har indflydelse på dit funktionsniveau. Sygdommen bevirker en forhøjet risiko for at blive fysisk inaktiv. Træthed og mangel på energi er også et typisk symptom. Motion og specialiseret neurologisk genoptræning er afgørende for at opretholde din fysiske formåen. 

Hos os har vi ekspertisen, de fysisk rammer og den erfaring, der skal til for, at lave en målrettet genoptræning af patienter med Parkinsons sygdom. Genoptræningen er tilrettelagt til den enkelte da det er helt individuelt, hvad der skal til for eksempelvis at få en Parkinson patient til at undgå at " fryse".

Via specialiseret neurologisk genoptræning vil vi kunne mindske symptomerne og højne din livskvalitet betydeligt. 

Sådan genoptræner vi:

Via en grundig undersøgelse og samtale, tilrettelægger vi sammen en individuel genoptræningsplan for det videre forløb, ud fra dine mål og ønsker, fysiske udfordringer og ressourcer. 

Teamet har fokus på at få bevæget kroppen godt igennem i aktive bevægelser i alle retninger - for at bevare glidningen mellem bindevævslagene og forhindre kontrakturer. Vi træner i store bevægelser, med stor kraft og hastighed. Vi træner med strategier til at få rejst sig fra siddende stilling, gangtræning, vendinger, forebyggelse af fald og andet der kan være en udfordring for den enkelte patient. 

Endvidere vil der være indlagt genoptræningselementer med konditions- udenholdenheds- og styrketræning samt balance og koordinationstræning. 

Parkinson kan desværre forårsage smerte forskellige steder i kroppen pga. stramninger og stivhed. Derfor supplerer neuroteamet ofte med manuel behandling af muskler, led og bindevæv.

Sclerose - specialiseret genoptræning & rehabilitering

På Randers Neuroklinik har vi erfaringen og de faglige kvalifikationer til at genoptræne og håndtere personer med sclerose. Ved intensiv specialiseret genoptræning ved vores team, vil du kunne opnå en betydelig bedring af dine fysiske problemer ifm sclerose. 

Sådan træner vi: 

Via en grundig undersøgelse og samtale vil vi sammen tilrettelægge din genoptræning så den passer til dine mål, dine individuelle fysiske problematikker og ressourcer. Vi vil være specielt fokuseret på de fysiske problemer, som volder dig besvær. Vi retter også fokus på udholdenheds-, balance-, koordinations-, og muskeltræning. Og der vil selvfølgelig sættes ind med udspænding af nervevæv og muskler.

træning i neuroklinikken Randers

Spasticitet - Behandling & rehabilitering: 

Spasticitet optræder ofte i det mønster hvor hånden lukker sig sammen, albuen bøjes og armen holdes tæt ind til kroppen. I underekstremiteten optræder spasticitet ofte i det mønstret, at ben og fod er strakt og trukket ind mod midten.

Sådan genoptræner vi:

Neuroteamet er fokuseret på at patienten kan bedre sin evne til at kontrollere sin spasticitet. Øge udholdenheden og styrken i de spastiske muskler. Træne evnen til at gå samt gangdistance. Fremme aktiviteten i i arm og hånd så funktionen bedres.  

Andre neurologiske sygdomme vi genoptræner:

  • Rygmarvsskade 
  • Cerebral parese
  • Spasticitet 
  • Hjernetumor

 Kontakt Klinikken på mail: thomsen-fys@mail.dk eller telefon 8643 3344 - så hjælper vi dig i mål 

 Vores behandlere er: 

Allan Dines

Allan Pedersen
Ergoterapeut

Dines Andersen
Fysioterapeut

 

 Genoptræning af apopleksi, blodprop, Parkinson, sclerose og hjerneskade m.v. Randers, Østjylland og Djursland.