Online booking
træning i neuroklinikken Randers

Genoptræningsmuligheder

På denne side kan du se de forskellige muligheder vi kan tilbyde, for at sammensætte et individuelt og effektivt genoptræningsforløb, som passer lige netop til dig og dine mål. 

På Randers Neuroklinik kan du træne i længere eller kortere forløb. Du kan træne på diagnosebestemte hold eller i fast vedligeholdene træning. Vi opsætter genoptræningen nøjagtig så det passer til dig. 

Ligesom hvert enkelt menneske er unikt skal den neurologiske genoptræning tilpasses individuelt. Selv om man gerne vil sammenligne sig med andre i samme situation, så er det desværre ikke muligt når det drejer sig om en neurologisk sygdom. 

Hvad der virker godt af genoptræning og behandling for den ene, kan nødvendigvis ikke overføres til den anden. 

Hos Randers Neuroklinik er det dig der er i centrum. Selvom vi har oplistet en række genoptræningsmuligheder, som kan gøres brug af, så kan vi på Neuroklinikken sammensætte din genoptræning, så den nøjagtig passer til dig, dine behov og umiddelbare ressourcer. Vores genoptræningstilbud er kort og godt fleksibelt og altid tilpasset den enkelte.

Forskningen og vores erfaring viser, at intensiv specialiseret genoptræning er vigtig for at opnå gode resultater. Derfor anbefaler vi, at du træner alle ugens 7 dage i den første fase af din sygdom. Mindst 3 gange ugentligt i overgangsfasen samt 2-3 gange ugentligt i den vedligeholdene fase. 

På Randers Neuroklinik udfører vi løbende forskellige tests igennem hele genoptræningsforløbet. Det gøres på alle genoptræningsformerne, om det er på det intensiv forløb, holdtræning eller det er på den vedligeholdene vederlagsfri genoptræning. Det gøres fordi vi ser, at fremgangen normalt er tydelig uge for uge - samt at det er en yderst motiverende faktor i genoptræningen 

Neuroklinik i Randers

På Randers Neuroklinik inddrages pårørende i genoptræningen:

Når et familiemedlem rammes af en neurologisk skade eller sygdom på hjernen eller rygmarv, så vil det uvilkårligt påvirke hele familien. På Randers Neuroklinik ser vi de pårørende som en vigtig del af genoptræningsforløbet. Vi inddrager pårørende når det findes relevant. 

Er du pårørende til en genoptræningspatient er du altid velkommen til kigge med under genoptræningen. Har du lyst til at sidde og tage dig en velfortjent pause og slappe lidt af, så kan du opholde dig i vores hyggeområde og få en kop frisklavet kaffe eller the. 

Forundersøgelsen

Første gang du kommer på Randers Neuroklinik vil vi altid starte med en grundig forundersøgelse, som varer 45 min. For at sammensætte den helt rigtige individuelle genoptræningsplan er det vigtigt, at få en grundig afdækning af alt omkring din sygdom og de problemer den har medført. Vi finder ud af hvilke former for genoptræning, der virker bedst netop for dig. 

Din genoptræning tilrettelægges individuelt ift. dine mål, din specifikke diagnose, ressourcer og sværhedsgraden af din funktionsnedsættelse. 

Vi prioriterer altid, at sætte os grundigt ind i din forhistorie via samtale. Endvidere undersøger vi din aktuelle fysiske formåen.

Det er en god ide, hvis du tænker over og evt. nedskriver nogle eksempler på nogle hverdags-ting, du ønsker at kunne håndtere bedre. 

Hvis du har mulighed for det, så bedes du medbringe følgende når du skal til forundersøgelse hos os. Du kan evt. hente de relevante notater på " Sundhed.dk

 • En kopi af en fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk slutstatus fra hospital eller anden offentlig genoptræningsafdeling 
 • Et udskrivningsnotat/Epikrise
 • En neuropsykologisk status
 • Evt. genoptræningsplan fra hospital/kommune.

Forundersøgelsen vil indeholde følgende:

 • En afdækkede samtale, hvor vi roligt taler om alt lige fra sygdomsforløb, problematikker i hverdagen, dit mål for genoptræningen mm. 
 • En grundig fysioterapeutisk og ergoterapeutisk undersøgelse af din aktuelle fysiske formåen.
 • Afklaring af praktiske forhold som genoptræningsmængde, intensitet, træningsform og uge- tidsplan for selve genoptræningen.
 • På bagrund af forundersøgelse og samtale udarbejder Neuroklinikken en anbefaling om genoptræningsforløbet og dit genoptræningspotentiale.

 

Pris for forundersøgelse:

M. henvisning på Vederlagsfri Kr. Gratis 
U. henvisning  kr. 446,27*

 

* Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til forundersøgelsen.


Er du i tvivl om Randers Neuroklink er noget for dig, spørgsmål om om den vederlagsfri ordning mm, er du altid velkommen til at ringe til os på Randers Neuroklinik,  og få en snak med en fra Neuroteamet. Så skal vi nok hjælpe dig

Tlf.: 8643 3344

Intensiv 6 ugers neurologisk genoptræningsforløb:

I det intensive genoptræningsforløb på 6 uger trænes, behandles, superviseres og støttes du individuelt af vores neurofys- og ergoterapeut. Genoptræningen er skræddersyet nøjagtig til dig og dine behov. På den måde er du garanteret fuldt udbytte af din træning, da vi har al fokus på dig og dine problematikker. 

Genoptræningen tager udgangspunkt i de funktionsproblemer du oplever i din hverdag. Træningen sker med en høj og fokuseret intensitet alt afhængig af dine fysiske ressourcer og hvor godt du responderer på genoptræningsøvelserne. 

Alt afhængig af dit funktionsproblem vil genoptræningen bestå af målrettede funktionelle øvelser, vægtaflastende gangtræning, balance-og koordinationstræning, styrke- og konditionstræning mm. 

Du kan begynde et intensivt genoptræningsforløb uanset om du lige er udskrevet fra sygehuset eller det er flere år siden skaden er opstået. 

Neuro træning I Randers

Neurologisk genoptræning omfatter: 

 • Målrettet neurologisk fysioterapi og ergoterapi.  
 • Der trænes 2 x 1 time i ugens 5 hverdage. 
 • I weekenden får patienten et træningsprogram med hjem. 
 • Der er afsat 1- 1 1/2 times hvile mellem de to daglige hverdags genoptræningspas, hvis det findes nødvendigt. 
 • ADL træning.
 • Løbende tests og justeringer af genoptræningen. 
 • Det intensive genoptræningsforløb afsluttes altid med hjemmebesøg fra neuroteamet. 
 • Der er mulighed for at hvile sig på Randers Neuroklinik mellem de forskellige genoptræningspas. 

 

På Randers Neuroklinik har vi fuld fokus på, at ikke to patienter er ens og derfor ikke har behov for samme genoptræning og mængde. Hvis du ikke er i stand til at træne 2 x 1 time pr dag, så skræddersyer vi det intensive forløb lige efter dine behov og fysiske formåen. Det kalder vi for reduceret intensivt genoptræningsforløb. 

Pris for Intensiv 6 ugers genoptræningsforløb:

 • Der betales kun for den effektive tid du har i selve genoptræningen. 
 • Det intensive forløb er kun delvist betalt over den vederlagsfri ordning. Dvs. at der er egenbetaling for dette forløb 
 • 6 uger med 2 x 1 time pr. dag man-fre. din egenbetaling er. ca Kr. 28100,-
 • Der gives tilskud fra Sygeforsikringen Danmark til genoptræningen 

Pris for reduceret intensiv genoptræningsforløb:

 • Såfremt du ikke har ressourcer rent fysisk til at træne 2 x 1 time dagligt i det intensive forløb. Så har vi muligheden for et reduceret forløb - selvfølgelig til en anden pris. 
 • Der betales kun for den effektive tid du har i selve genoptræningen.
 • Det reducerede intensive forløb er kun delvis betalt over den vederlagsfri ordning. Dvs. at der er egenbetaling for dette forløb.
 • Pr. time/pr. genoptræningspas er der en egenbetaling på kr. 567,50
 • Der gives tilskud fra Sygeforsikringen Danmark til genoptræningen.

Overgangs- neurologisk genoptræning efter intensive forløb:

Efter det intensive genoptræningsforløb giver det god mening, at gå over i den mere fleksible overgangsordning med genoptræning 2-3 gange ugentligt. Derved holder vi fast i den positive fysiske udvikling. Genoptræningen er fordelt stratetisk over ugens dage, så der er mulighed for en restitutionsdag mellem genoptræningerne. Den neurologiske genoptræning er individuel med fys- og ergoterapeuten fra Neuroteamet.

Genoptræningen omfatter: 

 • Målrettet neurologisk genoptræning med fysioterapi og ergoterapi.  
 • Vægtaflastende gangtræning i Alter G ( hvis det findes nødvendigt) 
 • ADL træning.
 • Løbende tests og justeringer af genoptræningen. 
 • Mulighed for hjemmebesøg (hvis det er et ønske og ved behov).

Overgangs- genoptræningen er gratis under den vederlagsfrie ordning, såfremt du har en vederlagsfri henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Vederlagsfri neurologisk træning og genoptræning: 

Vederlagsfri neurologisk genoptræning er et tilbud til dig, som har en funktionsnedsættelse på grund af et  fysisk handicap som f.eks. apopleksi eller en progredierende sygdom som f.eks. sclerose og parkinson. 

Vederlagsfri neurologisk træning er baseret på at forhale en forværring, vedligeholde dit funktionsniveau eller bedre sygdommen og dine bevægelsesmuligheder. Den kan både være udelukkende som individuel neurologisk genoptræning eller det kan være en kombination med individuel og holdtræning. 

Ordningen henvender sig til til dig, der har en progredierende sygdom eller et svært fysisk handicap på baggrund af en neurologisk sygdom. 

Du kan henvises til vederlagsfri fysioterapi fra egen læge eller speciallæge.

 

Genoptræningen omfatter: 

 • Indledende samtale, undersøgelse og målsætning.
 • Målrettet neurologisk genoptræning med fysioterapi og ergoterapi.  
 • Vægtaflastende gangtræning i Alter G ( hvis det findes nødvendigt).
 • ADL træning. 
 • Løbende tests og justeringer af genoptræningen. 

Den vederlagsfri genoptræningsafdeling er som ordet antyder 100% gratis, såfremt du har en vederlagsfri henvisning fra egen læge eller speciallæge

Alter G vægtaflastende genoptræning - holdtræning: 

På Randers Neuroklinik er der mulighed for at få trænet sin gangfunktion, balance, koordination og styrke i vores højteknologiske vægtaflastende gåbånd Alter G. Genoptræning i Alter G kræver, at du kan støtte med min 20 % på dine ben. For at få det optimale ud af genoptræningen, vil gangtræningen ofte blive kombineret med funktionelle øvelser med fokus på styrke, kondition, balance og koordination. Der vil typisk være to personer på holdet af gangen - såfremt det er forsvarligt og muligt. 

Se mere om Alter G vægtaflastende gangtræning på siden Alter G.

Genoptræningen omfatter: 

 • Indledende samtale, undersøgelse og målsætning.
 • Målrettet neurologisk genoptræning med fysioterapi og ergoterapi.  
 • Gangtræning i Alter G vægtaflastende gåbånd. 
 • ADL træning.
 • Løbende tests og justeringer af genoptræningen. 

Pris for vægtaflastende Alter G genoptræning:

Har du en vederlagsfri henvisning fra egen læge eller speciallæge er genoptræningen gratis. 

træning med Randers neuroklinik

Supplementstræning

Går du til træning, genoptræning eller holdtræning i andet regi (privat eller kommunalt), så kan du sagtens supplere din normale træning med specialiseret genoptræning på Randers Neuroklinik. Derved øger du træningsindsatsen og giver dig selv de bedst forudsætninger for at opnå optimale resultater for din sygdom. 

Det kan være du ønsker specialiseret træning omkring arm, hånd eller ben. Det kan være gangtræning eller balancetræning i vores Alter G osv. 

Træner du f.eks. 2 gange om ugen i offentlig regi, så kan du med fordel supplere op med specialiseret genoptræning hos Randers Neuroklinik 1-3 gange. Hele forløbet skræddersyes alt efter dine mål, tid og ressourcer. 

Genoptræningen på Randers Neuroklinik tilrettelægges på dage, så det ikke går ud over din øvrige træning. 

 

Genoptræningen omfatter: 

 • Målrettet neurologisk genoptræning med fysioterapi og ergoterapi.  
 • Vægtaflastende gangtræning i Alter G (hvis det findes nødvendigt).
 • ADL træning (Hvis det findes nødvendigt).
 • Bassintræning (Hvis det er et ønske og findes nødvendigt).
 • Løbende tests og justeringer af genoptræningen. 

 

Pris for suppleret neurologisk genoptræning:

M. henvisning vederlagsfri kr. Gratis *
U. henvisning  1/2 t. kr. 283,75**
U. henvisning 1 t. kr. 567,50**


Nogle diagnosegrupper kan få vederlagsfri individuel genoptræning over sygesikringen. Det kræver en vederlagsfri henvisning fra egen læge eller speciallæge. (se vederlagsfri ordning)

** Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til genoptræningen. 

Kontakt Randers Neuroklinik på mail: Thomsen-fys@mail.dk eller Tlf.: 8643 3344 - så hjælper vi dig i mål.

Hjemmetræning - hjemmebesøg 

Når man har været igennem et intensivt genoptræningsprogram på Randers Neuroklinik, så skal den fysiske formåen gerne være så god, at man er helt eller delvis selvhjulpen. Målet med den intensive genoptræning er at klare dagligdagen i hjemmet, såsom toiletbesøg, komme i og ud af seng, forflytninger, gang, trapper og hvad man ellers vil kunne komme ud for i hverdagen. 

Som afslutning på det intensive 6 ugers genoptræningsforløb vil Neuroteamet altid komme på hjemmebesøg hos patienten. Her vil de kunne afdække om der er behov for hjælpemidler eller supplerende hjemmetræning via vores udekørende neurofysioterapeut. Det giver god mening, at afslutte et intensivt forløb med hjemmetræning.  Her kan vi arbejde med problematiske funktioner i dine daglige omgivelser. 

Her vil de kendte og konkrete fysiske rammer understøtte værdien af træningen. 

Holdtræning - diagnosespecifik på Randers Neuroklinik: 

Randers Neuroklinik tilbyder diagnosespecifik holdtræning i vores træningssale på Toldbodgade. Med diagnosespecifik menes, at holdet udelukkende indeholder personer med den samme diagnose. Eksempelvis et sclerosehold for sclerose patienter osv. Vi har flere forskellige typer hold, der alle henvender sig til dig med en neurologisk sygdom. 

I samråd med Neuroteamet kan du supplere din individuelle genoptræning med et relevant holdtilbud. Du kan også udelukkende vælge at gå til holdtræning på Neuroklinikken. Vi sammensætter dit forløb nøjagtig så det passer til dig og dine mål.

Holdtræningen har særlig fokus på de funktionelle problematikker du måtte have ifm med din sygdom. Der vil løbende være testning og justering af din holdtræning. 

Holdtræningen på Randers Neuroklinik er hensyntagen. Der vil derfor aldrig være mere end 5-6 deltagere. (Undtaget bassintræning i varmt vand). Derved får instruktøren mulighed for at have fuld fokus på den enkelte deltager og målrette træningen. En holdtræningssession varer 60 min. 

Herunder kan du se hvilke holdtilbud vi har på klinikken. Du kan læse mere om hvert enkelt hold på siden " Holdtræning".

Diagnosespecifik hold:

 • Sclerose 
 • Parkinson
 • Apopleksi - hemihold

Andre: 

 • Bassintræning i Varmtvand
 • Balancehold
 • Alter G 

Kontakt Randers Neuroklinik på mail: Thomsen-fys@mail.dk eller  telefon 8643 3344 - så hjælper vi dig i mål 

 Vores behandlere er: 

Allan Dines

Allan Pedersen 
Ergoterapeut 

Dines Andersen 
Neurofysioterapeut

 

Vederlagsfri genoptræning: Randers, Østjylland og Djursland.