Online booking
Blodprop genoptræning Randers

Blodprop - halvsidig lammelse

Hvis du har været udsat for en blodprop, hjerneblødning. Blevet halvsidig lammet eller fået konstateret begyndende parkinson eller scelerose. Så vil følgerne heraf være vidt forskellige alt afhængig af diagnosen. Man kan have symptomer som lammelse, spasticitet, føleforstyrrelser, smerter, balanceproblemer, synke eller talebesvær. Alt sammen symptomer, der på hver sin måde påvirker din funktionsevne negativt. Selv almindelige hverdags aktiviteter som at gå, spise, læse, skrive, klare toiletbesøg og være sammen med mange mennesker kan være besværliggjort og i nogle tilfælde umuliggjort. Men der er bestemt håb forude.

Genoptræning - behandling efter blodprop og hjerneblødning - apopleksi

Hos Thomsen Fysioterapi i Randers har vi et team, der har specialiseret sig og har mange års erfaring i genoptræning og behandling af mennesker, der har været udsat for disse alvorlige skader i hjerne og krop eller har fået konstateret en alvorlig progressiv sygdom. Vi tilbyder specialiseret intensiv genoptræning og rehabilitering til alle og har bla høstet noget af erfaringen via arbejde på Hammel Neurocenter.

Genoptræning og behandling af halvsidig lammelse (hemiplegi), nerveskader, sclerose, parkinson

Når du kommer på klinikken første gang kommer du igennem en grundig undersøgelse. Den skal anskueliggøre hvilke ressourcer du har både fysisk og psykisk. Her testes balance, ledbevægelighed, sensibilitet, muskelstyrke og alle dine fysiske funktioner. Herefter ligger patient og fysioterapeut en fælles plan for genoptræningen. Mål og delmål tales igennem. Patientens prioritering og ønsker for fremtiden afstemmes. Genoptræningen og behandlingen tager udgangspunkt i de funktionsproblemer du har i din hverdag og hvad der har vist sig via undersøgelsen. Der trænes målrettet i de ting du har svært ved. Der arbejdes specifikt på, at genvinde tabte færdigheder.

Genoptræningen foregår i trygge og tillidsfulde rammer og varetages af fysioterapeuter, der har stor efteruddannelse og specialviden på området. Genoptræningen kan ske individuelt eller på hold. Alt efter ønsker og funktionel evne. Det kan ske i vores hyggelige træningslokaler eller som bassintræning i varmt vand. Hvis du ikke har mulighed for at komme til genoptræning på klinikken kan den foregå i dit eget hjem. Her kommer fysioterapeuten ud og træner dig i dine vante omgivelser ( se afsnit om hjemmebehandling). Under et genoptræningsforløb arbejder vores fysioterapeut altid tæt sammen med pårørende, læge og andre relevante fagfolk.

Blodprop fysioterapi Randers

Genoptræningen hos Thomsen Fysioterapi er uden vederlag

Hvis du har en varig kronisk lidelse eller svært fysisk handicap kan du få gratis fysioterapeutisk genoptræning og behandling ( læs afsnit om vederlagsfri fysioterapi). Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er berettiget til gratis fysioterapi kan du ringe til klinikken på Tlf.:  8643 3344 eller spørge egen læge. Husk på det er dit eget suveræne valg hvilken fysioterapeut og klinik du vil benytte til din vederlagsfrie fysioterapi, selvom hospitalet i første omgang henviser dig til genoptræning i offentlig regi. Typisk et områdecenter. Så kan du til enhver tid vælge en privat klinik. Det et dit valg. Dog skal klinikken have overenskomst med sygesikringen. Det har Thomsen Fysioterapi.

Mål med genoptræningen

Vores genoptræning har det mål at patienten genvinder styrke, koordination, udholdenhed og selvtillid. For derigennem at opnå større uafhængighed samt selv, at kunne klare sig i sin hverdag. Træningen er tilpasset den enkelte. Men der vil typisk blive trænet to gange ugt. af 1/2 eller 1/1 time af gangen.  Vi har stor ekspertise og erfaring i at genoptræne og behandle patienter der bl.a. har følger efter blodprop og hjerneblødning ( Apopleksi). Nerveskader. Halvsidig lammelse ( Hemiplegi) Andre neurologiske skader. Hjerneskade fra/ved fødslen. Spacititet. Parkinson. Sclerose.

Lad Thomsen Fysioterapi hjælpe dig til, at få livskvaliteten tilbage på trods af din skade. Ring på klinikken og bestil en tid allerede i dag på Tlf.:  8643 3344 eller kontakt os hvis du vil have en uforpligtende snak.

Blodprop fysioterapi genoptræning Randers