Online booking
Thomsen Fysioterapi & Osteopati | Akupunktur

Akupunktur

Alle fysioterapeuterne og osteopaterne hos Thomsen Fysioterapi er videreuddannede akupunktører. Vi har alle et mangeårigt erfaringsgrundlag i brugen af denne behandlingsform. Vores behandlingsresultater med akupunktur har igennem årene vist sig meget succesfulde og veldokumenteret. Akupunktur er en meget effektiv og nænsom behandlingsmetode til rigtig mange lidelser i vores krop.

 

Her er især akupunktur til smertebehandling en videnskabelig bevist succes. Vi bruger ofte akupunkturen som en kombinationsbehandling med den traditionelle fysioterapeutiske eller osteopatiske behandling. Herved højnes effekten af behandlingen betydeligt. Vi giver derved vores patienter langt større muligheder for at blive deres smerte- og skadesproblematik kvit langt hurtigere end ved andre Behandlingskoncepter. 

Akupunktur i Randers

Akupunktur - effektivt mod slidgigt

Rigtig mange mennesker har desværre problemer med slidgigt og dertilhørende smerter fra de påvirkede led. Hos Thomsen Fysioterapi har vi stor erfaring i at fjerne slidgigtsmerter med akupunktur. Det er en nænsom og blid behandling for patienten. Det betyder at brugen af smertestillende medicin helt kan droppes eller minimeres kraftigt. Endvidere har akupunkturbehandling ingen bivirkninger. Hvilket som bekendt ikke er tilfældet ved brugen af smertestillende medicin.

Akupunktur mod idrætsskader og hovedpine

Klinikken har også stor succes med at bruge akupunktur mod idrætsskader i den akutte fase. Derved kan vi starte behandlingen af skaden meget hurtigere end tidligere set og idrætsudøveren kommer meget hurtigere tilbage på banen igen. Det samme gælder kroniske smerter, hævelser, hovedpine og migræne. Der er behandling med akupunktur noget af det mest effektive, og de positive behandlingsresultater er videnskabeligt bevist

Akupunktur afhjælper skavanker 

En af de behandlingsmetoder, der har vist størst fremgang i vesten er akupunkturbehandling. Akupunktur i Randers får du hos Thomsen Fysioterapi & Osteopati, hvor alle vores fysioterapeuter og osteopater er specialuddannede i denne behandlingsmetode.
Akupunktur er en del af traditionel kinesisk medicin, som er et omfattende medicinsk system med en historie, der går tusinder af år tilbage. Teorierne og praksis har lige siden været i konstant brug og videreudvikling.

Selvom metoden er udviklet for mange tusinde år siden, så er det først i 1970´erne at der skete en stor stigning i interessen for akupunktur i den vestlige verden. Især i forbindelse med dækningen af præsident Nixons besøg i Kina, fik omverdenen et indblik i hvor effektivt det kinesiske behandlersystem fungerede. Læger fra hele vesten begyndte herefter at rejse til Kina for at se nærmere på og lære af traditionel kinesisk medicin/akupunktur. Det var især operationer uden brug af narkose og bemærkelsesværdige behandlingsresultater, der gjorde stort indtryk på de tilrejsende læger.

Akupunkturens helbredende kræfter

Navnet akupunktur er sammensat af de to latinske ord akus og akupunkturon, som betyder henholdsvis nål og at stikke. Akupunktur bygger på den teori, at sygdom og fysiske skavanker opstår pga. energimæssige ubalancer i kroppen. Disse kan korrigeres og behandles ved at stikke specielle nåle ind i særlige veldefinerede punkter gennem huden. Hermed sætter man gang i kroppens egne helbredende kræfter. Ifølge kinesisk akupunkturfilosofi står kroppens indre organer i forbindelse med kropsoverfladen via et kompliceret net af kanaler - kaldet meridianer.

Hver af disse meridianer har et navn efter det organ, som de er forbundet med. Ud over organmeridianerne er der nogle ekstrameridianer, der ikke er forbundet til et bestemt organ. Disse har i stedet forbindelse med kroppens for- og bagside samt ekstremiteterne. Den kinesiske teori siger, at disse meridianer når kropsoverfladen ved de såkaldte akupunkturpunkter.

Gennem disse punkter "kontakter" og påvirker akupunktøren livsenergien og forsøger derigennem at regulere kroppens energibalance med spidsen af sin nål. Der er ca. 365 akupunkturpunkter på en krop. Hvert punkt har sit eget navn, nummer og egenskab. Forudsætningen for en god helbredelsestilstand er altså at livsenergien frit og uhindret kan cirkulere i meridianerne. Sygdom og fysiske skavanker opstår hvis cirkulationen blokeres et eller flere steder i kroppen og derved bringes energistrømningen ud af balance.

Akupunktur behandling i Randers

Udvalgte punkter afhjælpe gener

Ved et typisk behandlingsforløb vil behandleren/akupunktøren stille en diagnose ud fra en grundig undersøgelse. Herefter udvælges de punkter, der har relevans og kan afhjælpe patientens gener. Ved selve behandlingen fører akupunktøren tynde, sterile nåle gennem huden og ind i de særligt udvalgte punkter. Antallet af nåle, der anvendes pr. behandling vil varierer ud fra hver problematik. Når patienter får akupunktur i Randers vil de typisk ligge ned under behandlingen. Men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at lade patienten sidde op.

Behandlingen vil typisk vare ca. 20 min. Ud over den traditionelle behandling kan man gøre brug af forskellige former for hjælpemidler for at forstærke behandlingsresultatet. Det kan bl.a. være elektrisk stimulans (elektro-akupunktur) eller laserbehandling brugt på relevante punkter. Ved behandling af børn eller patienter, der har nåleskræk bruges i nogle tilfælde laserbehandling i stedet for akupunkturnåle. Ved behandling af børn bruges ofte mindre nåle end ved normalt behandlingsforløb.

Akupunkturbehandling uden smerte og ubehag

Mange tror, at det gør ondt at få sat nåle i kroppen. Grunden til dette er sikkert at de har prøvet at få taget en blodprøve ved lægen og har følt ubehag ved dette. Men disse to indstiksmetoder kan på ingen måde sammenlignes. En kanyle til blodprøvetagning har en skarp, rund, hul spids, der skærer sig igennem vævet. Kanyleklingen er meget længere og tykkere end en akupunkturnål. Derimod er en akupunkturnål spids og meget tyndere. Derved glider den nemt og smidigt ind i vævet ved at skubbe det behændigt til side.

Hos Thomsen Fysioterapi kan akupunkturbehandlingen udføres uden det er forbundet med smerte og ubehag. Ofte vil patienten kun mærke en spænding og kriblen omkring nålen. Samtidig vil patienten altid skulle mærke et lille stød når nålen sættes i kroppen, hvilket indikerer, at man har ramt det rigtige punkt på kroppen.

Akupunktur giver velbehag og afslapning

Bivirkningerne ved akupunktur er meget små. Den kropslige reaktion på behandlingen kan varierer fra ekstrem afslappelse til oplevelsen af forøget energi og velvære. Men det er især efter de første behandlinger almindeligt at opleve udbredt træthed nogle timer efter behandlingen. For at undgå overførsel af sygdomme og bakterier bruges der i dag udelukkende sterile engangsnåle. Derfor anses for at være en meget sikker teknik, når den udøves korrekt.

Hos Thomsen Fysioterapi vil behandlingsomfanget og antal behandlinger for at få løst problemet naturligvis afhænge af lidelsens omfang og art. Der vil typisk gå 5-8 akupunkturbehandlinger før man kan se resultatet af disse. Som startbehandling vil man modtage 2-3 behandlinger om ugen. Herefter vil intervallet falde så det kun modtages en gang ugt. Herefter modtages behandling hver 14 dag eller en gang mdt. Indtil symptomerne er helt væk. Akupunktur bruges til behandling af både akutte og kroniske tilstande. Endvidere bruges det i udbredt grad i den forebyggende behandling.